Kompleks nr 7

Działki: 2589/5, 2589/6

Powierzchnia: 0,4509 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości