Kompleks nr 11

Działki: 55/33

Powierzchnia: 1,2116 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów