Kompleks nr 10

Działki: 55/24

Powierzchnia: 0,3928 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów