Kompleks nr 9

Działki: 55/1

Powierzchnia: 1,1718 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości