Kompleks nr 8


Działki: 42

Powierzchnia: 0,7660 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości