Kompleks nr 6


Działki: 39/5, 867/3

Powierzchnia: 1,0661 ha

Lokalizacja: Podstrefa Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości

Dodatkowe informacje: Kompleks położony w Podstrefie Żuromin