Kompleks nr 1


Działki: 37/5, 38/4

Powierzchnia: 0,3805 ha

Lokalizacja: Żuromin

Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości

Dodatkowe informacje: Kompleks położony w Podstrefie Żuromin

 

Scroll to top