Dane na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego i Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 - 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko