Rolnictwo w powiecie żuromińskim

Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo72%

Pogłowie zwierząt gospodarskich

Miejsce w ilości pogłowia zwierząt w skali wszystkich powiatów Polski

0
Drób
0
Trzoda chlewna
0
Krowy

Dane na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego i Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 - 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko