Podstrefa Żuromin
Warmiński-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Żuromin

Podstrefa Żuromin, to obszar 4,72 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, należący do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Tereny Podstrefy Żuromin przeznaczone są na realizację i utrzymanie dużych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz otrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości.

 

 

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Żuromin, ma prawo do korzystania z pomocy publicznej przyznawanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Wysokość pomocy publicznej:

  • 55% dla małych przedsiębiorstw;
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw;
  • 35% dla dużych przedsiębiorstw.

Kryteria dostępu

Aby korzystać z Podstrefy Żuromin, należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 100 000 euro przy realizacji inwestycji w sektorach: motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, elektromaszynowy, przetwórstwo spożywcze, chemia małotonażowa, biotechnologia, badawczo-rozwojowy, i nowoczesne usługi (informatyczne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, centra telefoniczne, produkcja urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych);
  • poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 1 000 000 zł;
  • utworzenie 15 miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres 2 lat

Kontakt

Zapraszamy do współpracy.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudkiego 3, 09-300 Żuromin
tel.: +48 23 6572558
e-mail: ugimz@go2.pl
www.zuromin.info

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
www.wmsse.com.pl