Zadania zgłoszone

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie

BO – 06

Opis: Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie znajduje się niewielki plac zabaw. Jest on dostępny również dla okolicznych mieszkańców a ponieważ plac na którym się znajduje jest rozległy, istnieje możliwość jego rozbudowy. Rozbudowa służyć będzie zarówno uatrakcyjnieniu zajęć sportowych w klasach I – III jak i mieszkańcom Żuromina.

Lokalizacja: Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia  12

Koszt: 100.990,00zł