Zadania zgłoszone

Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim

BO – 08

Opis: Stadion Miejski potrzebuje modernizacji. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy miasta jak i klub sportowy WKRA w którym zrzeszonych jest 200 osób. W ramach zadania przeprowadzony będzie montaż oświetlenia dla możliwości efektywnego wykorzystania obiektu, zakup 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na 13 miejsc.

Lokalizacja: Stadion Miejski, ul. Żeromskiego 5, 09-300 Żuromin

Koszt: 120.000,00zł