Zadania zgłoszone

Cyfryzacja kina TON

BO – 02

Opis: Społeczność Żuromińska od lat odczuwa brak współczesnego kina. W ramach zadania zakupi się serwer do projektora oraz obiektyw. Powstanie nowoczesnego kina przysłuży się społeczności lokalnej.

Lokalizacja: ŻZK ul. Plac Józefa Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin

Koszt: 60.000,00zł